Hvad går uddannelsesaftenen ud på?

Kom og få et overblik over de mange uddannelsesmuligheder i Helsingør. Mød unge og undervisere fra ungdomsuddannelserne og bliv klogere på, hvad de enkelte uddannelser tilbyder. Vejlederne fra alle kommunens skoler vil også være til stede og kan svare på mere generelle spørgsmål om de forskellige uddannelsesveje.

Hvis du vil vide lidt mere om uddannelserne, kan du bruge de enkelte skolers hjemmesider, som du finder her på siden.

Arrangementet er både for 8., 9. og 10. klasseselever samt forældre, og derfor er I delt op som følger:

Kl. 17.00-18.00  

- Skolen i Bymidten   
- Helsingør Privatskole  
- Nordvestskolen
- Ungdomsskolen                           
- Skolen ved Rønnebær Allé         

Kl. 18.00-19.00

- Hellebækskolen
- Hornbæk Skole
- Tibberupskolen
- Al-Irchad Skolen 
- Lilleskolen 

Hvilke uddannelser kan du møde?

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland er for unge voksne, der vil have en stærk faglighed i et rummeligt miljø. Vi har 2-årig HF, HF Enkeltfag, HF for unge med særlige behov samt forskellige former for ordblindeundervisning. På HF & VUC Nordsjælland er der plads til at du kan være den du er.

Helsingør Gymnasium

Helsingør Gymnasium er et mellemstort stx-gymnasium med 8 spor på hver årgang. Hos os dannes og uddannes eleverne med afsæt i værdierne Nysgerrighed, Ansvar, Fællesskab & Ambition. God skole er noget vi dagligt skaber sammen på HG.

U/Nord, tekniske uddannelser

Hvis du vil være med til at skabe Danmark, være en del af et fællesskab, hvor du løser virkelige opgaver, så er de tekniske erhvervsuddannelser noget for dig. Efter grundforløb på ½ år, vælger du en konkret uddannelse på grundforløb 2, og herfra er du i gang med at blive ekspert. 

U/Nord, HHX og HTX

Vil du have en gymnasial uddannelse og interesserer du dig for økonomi og erhvervslivet og er internationalt orienteret, eller er du helt vild med alle de natur-videnskabelige fag eller it, så er hhx eller htx lige noget for dig.

Espergærde Gymnasium & HF

Espergærde Gymnasium & HF er en skole med 13 stx- og 2 hf-klasser på hver årgang. Vi har et levende elevdemokrati, og sammen skaber vi hver dag en skole med vægt på stærk faglighed, engagement og rummelighed.

FGU Øresund

FGU er for unge under 25 år, der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. FGU forbereder dig på at gå i gang med en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller et arbejde.

Ungdomsskolens 10. klasser

I 10. klasse på Ungdomsskolen får du mulighed for at bruge et skoleår på at blive klar til dit videre uddannelsesforløb. Du får tid til at finde ud af, hvad de næste skridt i dit ungdomsliv og studieliv skal være, og bliver samtidig en del af et stort unge-fællesskab, hvor der er plads til at være den, du er.

SOSU H

Professionel omsorg, psykologi, sundhed, kommunikation og pleje er nøgleord, hvis du vælger at blive social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. På SOSU H prøver du din nye viden af i praksis undervejs, og bliver dygtigere i både tanke og handling.

Young Man Gbbbfc20de 1920

Har du spørgsmål?

Kontakt vores
Uddannelsesvejledere:

Camilla Teilmann
Mobil: 25311560
Mail: cteil@helsingor.dk

Pernille Falck
Mobil: 25311772
Mail: pfa37@helsingor.dk

Torben Granat
Mobil: 25311670
Mail: torgr@helsingor.dk

Ungeenheden

Ungeenhedens opgave er primært at motivere, afklare og vejlede unge i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Vi arbejder sammen om at guide unge i alderen fra 15 til 29 år videre mod uddannelse og beskæftigelse. Vi står klar til at tale med unge – der ofte har meget forskellig baggrund og behov. Vi møder de unge med tillid og en positiv forforståelse, i mødet med de unge tager vi udgangspunkt i, at den unges erfaring er relevant for det videre forløb. 

Vi ser det hele menneske og samarbejder tæt med fx psykiatrien, SSP og HelsingUng. Vi har siden 2019 været omfattet af KUI-lovgivningen (den kommunale ungeindsats), det betyder at et ungt menneskes og families tilgang til Helsingør Kommune ofte forankres i Ungeenheden (én indgang og én kontaktperson).